Supervision

Individuel supervision

Når du arbejder med andre mennesker, er du ofte i et projektivt felt.

Som professionel, hvor man arbejder med personer som har forskellige problematikker, såsom grænseløshed, borderline, misbruger, eller vedkommende har svært ved at rumme sine følelser, da udsættes den professionelle ofte for projektioner.

Som professionel er det ofte svært at opdage hvad der er på spil. Et signal om at noget er galt, kan være at du mærker modstand på den person du arbejder med, at du mærker ulyst til at være sammen med vedkommende, at du smelter sammen med ham/hende og selv bliver grænseløs el. Eller at du kommer hjem fra arbejde og ikke har overskud til din egen familie.

Ved hjælp af ”afgiftning” får du adskilt dig fra personen, og du får bearbejdet det projektive materiale og kan levere det tilbage i ”fordøjet” form, hvilket har en helbredende effekt for personen du arbejder med og jeres fortsatte samarbejde.

Dansk psykoterapeut forening

Supervision til arbejdsrelateret stress – tilbud til arbejdspladsen

Presset og kravene på arbejdsmarkedet har de senere år været markant stigende. Virksomhederne har en stor opgave i at holde prisniveauet samtidig med at de skal kunne klare den hårde konkurrence der er på markedet. Dette påvirker den enkelt medarbejder da hver løntime kræver produktivitet og effektivitet.

Arbejdsløshed og den økonomiske krise samt ændringer på dagpenge reformen, gør at mange ansatte er så presset at de ikke tør udtrykke deres behov i frygt for at blive fyret. Et sådant pres er medvirkende til sygdom og fravær fra jobbet.

Som arbejdsgiver er det vigtigt at medarbejderne i virksomheden har et lavt sygefravær, og at de møder på jobbet med godt humør og overskud, da det har indvirkning på produktiviteten og effektiviteten.

Jeg tilbyder supervision til den enkelte medarbejder, og til mindre grupper.