Familie og spædbørn

Spædbarnsterapi

Jeg tilbyder Spædbarnsterapi og Familie & tilknytningsterapi, metoderne vælges ud fra en faglig vurdering.

Det er afgørende for spædbarnets trivsel, at der sættes ord på følelser, tanker og hvad der er sket i fortiden – alt usagt binder energi.
Traumer i de første leveår har ofte store konsekvenser for barnets personlighedsdannelse. Mange spædbørn udviser en række symptomer og mister fodfæste i livet, med psykisk fejl-udvikling til følge.

I spædbarnsterapien fortæller terapeuten barnet dets historie. Forældrene er med som tilhørere, og herigennem oplever barnet at terapeuten møder det i de uforløste følelser og at forældrene ligeledes er med i rummet og er deltagende i at være med barnet i dets smerte og sorg.
Som voksen kan vi tænke, at barnet ikke forstår hvad der bliver sagt, men vi ser at de bliver roligere og begynder en ny adfærd. 

Traumatiske oplevelser kan forårsage en total tilbagetrækning fra verden, vægttab og søvnløshed. Der er en stor mistillid til forældre og omverden.

Dansk psykoterapeut forening

Symptomer på traumer fra graviditet og i de første leveår:

  • Barnet undgår alt, som er nyt og ukendt. Ofte leger det ikke, ingen interesse for omverden.
  • Barnet trækker sig psykisk, da det ikke kan flygte fysisk – barnet kan blive overdreven fysisk aktiv uden kontakt/tilknytning, barnet har svært ved at finde ro og sover kortvarigt.
  • Mistillid til forældrene og omverden.
  • Barnet er i en permanent indre spænding, er i høj agtpågivenhed og konstant urolig.
  • Barnet har søvn, spiseforstyrrelser og afføringsproblemer.
  • Følsomhed over for sanseindtryk.
  • Svækket immunforsvar.

Spædbarnsterapi består af 2 til 10 sessioner a´ 10 minutters varighed. Forinden er forældrene blevet interviewet omkring alt hvad der er sket før graviditeten og til barnets nuværende alder.

Når barnet har været igennem få samtaler, ses det hvordan det lille barn kommer ud af sin fastlåsthed, og forældrene oplever at de har mulighed for at hjælpe deres barn i trivsel igen.
Skyld og skam bliver vendt til handling og tro på egne evner som forældre.