Individuel terapi

Individuel terapi

Rigtig mange går rundt og føler at de ikke lever helt, at der altid er noget som kunne være bedre, at utilfredsheden fylder mere end tilfredsheden.

Der kan være mange grunde til at vil måske kun lever på halvt blus, det kan være gamle traumer som har sat sig i kroppen og spærre for livet, eller at vi ikke har lært at vi godt må gå efter det som er godt for os.

Hvordan har du det?

Vil du gerne ændre nogle mønstre?

Måske gå helt nye veje?

 

Dansk psykoterapeut forening

Jeg arbejder ud fra den neuroaffektive metode, hvilket er at arbejde med nervesystemet, herunder vores sanser, følelser og tanker.

Metoden er meget effektiv til bearbejdelse af:

  • Stress
  • Angst
  • Depression
  • Hvis du har været udsat for overgreb eller andre traumer
  • Hvis du lider af spiseforstyrrelse eller er selvskadende
  • Ved sorg og krise
  • Hvis du har et lavt selvværd
  • Hvis ud tvivler på dine forældreevner
  • Hvis du gerne vil tage mere lederskab i dit liv.

At få professionel hjælp åbner for muligheder og forståelse for, hvorfor uhensigtsmæssige mønstre og reaktioner gentages, selvom ønsket er at gøre noget andet.

”Ofte er vi så oplærte i at gøre, at vi har glemt hvordan det er at være”.
Se også “Hesteguidet psykoterapi”.