Børn og unge

Børn og unge

For børn og unge der har oplevet traumer, såsom skilsmisse, tab af forældre, tab af søskende eller andre nære relationer, været udsat for mobning, udsat for krænkelser fysisk eller verbalt, eller andre kriser – er det vigtigt at de får et frirum, hvor de kan åbne op for smerten/sorgen og de følelser der fylder dem.

Det er vigtigt at man så tidligt som muligt identificerer, hvis barnet er udsat for et traume, da det ellers vil hæmme barnets psykiske udvikling og forårsage manglende livskvalitet ind i voksenlivet.

Som forældre er det vigtigt at vide, at børn ofte undlader at tale om det som gør ondt og er svært, da de ubevidst altid passer på mor og far.

Som teenager kan det indimellem være svært, alt er under ombygning indeni og udenpå, hvem er jeg og hvad skal jeg.

Dansk psykoterapeut forening

Nogle teenagere kan være voldsomme i deres verbale og fysiske adfærd, hvilket kan være svært at håndtere som forældre.

Professionel støtte til teenageren og til forældrene kan være afgørende for, at den unge ikke vælger en destruktiv livsstil, fx med alkohol og stoffer ind i voksenlivet.

Hvis dit barn har svært ved at koncentrer sig i skolen, svært ved at knække læsekoden, eller er skoletræt, så handler det ofte om noget helt andet end det at gå i skole.

Temaer som unge ofte støder ind i:

  • Angst – præstations angst, eksamens angst
  • Spiseforstyrrelse, cutter
  • Alkohol/hash eller anden uhensigtsmæssig adfærd
  • Depression – ulyst til livet
  • Lavt selvværd
  • Forkerthedsfølelse, skyld, skam
  • Stress
  • Afhængighed af sociale medier, spil mv.