Skilsmisse

Skilsmisse terapi – med barnet i fokus

I terapien vil der være fokus på, at få en konstruktiv dialog mellem jer som forældre, så jeres barn/børn ikke bliver splittet og ikke skal tage parti for enten mor eller far, fordi det er synd for den ene eller anden.
Skilsmisseterapi kan bruges individuelt, hvis det ikke er muligt at alle samles i terapien.

En skilsmisse er ofte et stort tab for alle parter i familien, da drømmen om kernefamilien er bristet.
Husk at barnet ofte kan føle skyld i forhold til skilsmissen!

Når beslutningen er taget om at lade sig skille, er det vigtigt at se på, hvilke behov jeres barn/børn har. En skilsmisse kan være en lettelse, især for de voksne når det ikke har kunnet fungere.
Men for et barn er en skilsmisse aldrig let, det er et traume og et stort tab. Barnet kan blive splittet mellem forældrene med risiko for, at det tilpasser sig og holder på sig, hvilket på sigt kan hæmme den psykiske udvikling.

Symptomer kan fx vise sig ved at barnet bliver udadreagerende, stille og indadvendt eller at barnets generelle adfærd ændres.

Dansk psykoterapeut forening

Søg hjælp og støtte hvis:

 • Du som forældre, er frustreret over jeres manglende
  samarbejde.
 • Hvis dit barn ikke vil hjem til, og på weekend hos
  mor/far.
 • Hvis dit barn omtaler mor/far negativt.
 • Hvis dit barn, har ændret adfærd. Fx bliver udad
  reagerende, indadvendt, søvnbesvær, ulyst til skole
  mv.
 • Hvis din teenager ændrer adfærd, og fx bliver rodløs
  og ændrer reaktionsmønstre.

I en skilsmisse kan der være mange følelser i spil, som fx:
Sorg, vrede, smerte, forladthed, glæde, raseri, skyld mm.
I terapien er der plads til alle følelserne, da følelser ikke er til diskussion. Vigtigst er, at det ikke bliver børnene der skal tage sig af mor og fars følelser!